ALV:n maksamisen ajankohta

ALV:n maksamisen ajankohta – myynti

Myynnistä suoritettava vero ja vähennettävä vero on kohdistettava veron tilittämistä varten oikealle kalenterikuukaudelle. Arvonlisävero on maksettava yleensä siltä kuukaudelta, jonka aika myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Tästä pääsääntöisestä tilanteesta käytetään nimitystä suoriteperuste. Suoriteperusteen mukaisesti maksettaessa merkitystä ei siis anneta sille, milloin tavara tai palvelu on veloitettu tai maksettu. Suoriteperustetta sovelletaan myös osamaksukauppaan, jolloin vero suoritetaan kerralla kokonaan silloin kun tavara tai palvelu on toimitettu kokonaan. Jos toimituksissa on käytetty ennakkomaksuja, vero on kuitenkin maksettu silloin, kun ennakkomaksu kertyy.

Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai sen osa on kertynyt (niin sanottu maksu-/kertymisperuste).

Ostot

Ostoista tehtäviin vähennyksiin sovelletaan pääsääntöisesti suoriteperustetta. Vähennys kohdistetaan siten sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu.

Euroopan Unionin sisäinen osto vähennetään tavaran vastaanottokuukautta seuraavalla kalenterikuukaudella, ellei ostaja ole saanut tavarasta laskua tms. asiakirjaa.

Verovelvollisella on tilikauden aikana oikeus käyttää laskutusperustetta. Vähennys tehdään tällöin siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana vähennykseen oikeutettua on veloitettu tavarasta tai palvelusta. Jos veloitusta ei käytetä, vähennys saadaan tehdä siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana ostohinta on maksettu.

Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa vähennyksen sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu.

Katso myös Verohallinnon sivut

https://www.vero.fi/fi-FI

Nopeaa apua lakiasioihin.