Hoitotestamentti

Hoitotestamentti tehdään yleensä sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden varalle. Hoitotestamentti on asiakirja, jolla ihminen voi itse määritellä niitä hoitomuotoja, joilla häntä saadaan hoitaa. Hoitotestamentti on siis yksilön keino täysissä järjissään olevana kirjata ylös sellaisia omaan hoitoonsa liittyviä asioita, joita ei kykene ilmaisemaan hoito tilanteessa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun ihminen menettää sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi kykynsä ilmaista oman tahtonsa kun häntä hoidetaan. Hoitotestamentti eroaa hoitotahdosta sen ollessa kirjallisessa muodossa. Näin ollen hoitotestamentti on myös oikeudellisesti pätevä.

Hoitotestamentilla voidaan esimerkiksi kieltää se, että testamentin tekijän elintoimintoja pidettäisiin keinotekoisesti yllä tilanteessa, missä paranemisesta ei ole toiveita. Hoitotestamentti suositellaan toimittamaan oman kunnan terveydenhoitolaitokseen sekä omaisille.


Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.