Kuolinpesä: Perinnöstä luopumisen rekisteröinti

Perinnöstä luopumisen rekisteröinti tapahtuu toimittamalla alkuperäinen ilmoitus perinnöstä luopumisesta sekä pyyntö luopumisilmoituksen rekisteröinnistä Digi- ja väestötietovirastoon. Ilmoita tallettamisesta viipymättä pesän osakkaille ja hallinnolle. Ilmoitusta perinnöstä luopumisesta ei voida tallentaa ennen kuin perinnönjättäjä on kuollut.

Kuolinpesän osakkaan velasta saadaan ulosmitata hänen osuutensa kuolinpesästä. Tällöin kuolinpesälle annetaan maksukielto, jossa pesän osakkaita ja hallintoa kielletään luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin ulosottomiehelle.

Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai kuoltua. Perittävän kuoltua perinnöstä on oikeus luopua, jos luopuja ei ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen katsotaan ottaneen perinnön vastaan.

Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.