Kuolinpesä: Suostumus pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi

Tämän asiakirjapohjan suostumus on laadittu tilanteeseen, jossa kuolinpesään haetaan sekä pesänselvittäjää että –jakajaa.

Kuolinpesän osakkaiden tulee pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. Mikäli osakkaat ovat erimielisiä pesän asioista, kuolinpesän yhteishallinto ei käytännössä ole mahdollista. Tällöin yksikin kuolinpesän osakas voi hakea pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään. Tällöin pesän omaisuus luovutetaan pesänselvittäjän hallintoon, jolloin pesänselvittäjä huolehtii pesän hallinnosta.

Kun pesä on selvitetty, pesä voidaan jakaa. Jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Mikäli jonkun pesänosakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, joku osakkaista vaatii tai kun pesä on riitainen eikä sopimusjako onnistu, pesänjakajan on suoritettava perinnönjako.

Pesänjakaja määrätään, mikäli yksikin kuolinpesän osakas sitä pyytää. Hakemus pesänselvittäjän ja/tai –jakajan määräämisestä tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemukseen on muun ohella liitettävä pesänselvittäjäksi ja/tai –jakajaksi ehdotetun suostumus tehtävään. Suostumusta on muokattava sen mukaan, mikä tilanne siinä kuolinpesässä on, johon pesänselvittäjää ja/tai –jakajaa haetaan.

Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.