Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamisilmoitus – vuokralainen

Sekä toistaiseksi voimassa oleva että määräaikainen vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli sopimuksen purkamiselle on lain mukainen purkuperuste.

Jos liikehuoneiston vuokrasopimus halutaan purkaa, on purkuperusteeseen vedottava tietyissä lain asettamissa aikarajoissa. Mikäli vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen sillä perusteella, että huoneiston käyttämisestä aiheutuu terveydelle ilmeistä vaaraa (a), vuokralainen voi vedota purkamisperusteeseen koska tahansa. Jos huoneisto on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta (b), purkamisperusteeseen on vedottava kuukauden kuluessa siitä, kun peruste on ilmennyt. Jos vuokranantaja olennaisesti rikkoo sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu (c), on vuokralaisen vedottava purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokralaisen tietoon – lisäksi oikeus purkaa sopimus on niin kauan, kun vuokranantajan menettely jatkuu.

Vuokrasopimus on purettava kirjallisesti. Kirjallinen purkuilmoitus on annettava vuokranantajalle todisteellisesti tiedoksi. Vuokralaisen on pystyttävä todistamaan, että vuokranantaja on saanut purkuilmoituksen tiedoksi.

Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.