Lomautusilmoitus

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa. Lomautus voi keskeyttää työntekijän työnteon kokonaan tai lyhentää hänen säännöllistä päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa. Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti ja perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Työnantajalla tulee olla taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus ja jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi. Työnantaja voi tarvittaessa myös lomauttaa työntekijän mikäli työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti– enintään 90 päivän ajaksi. Edellytyksenä tällöin on, että työntekijälle ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta, joka vastaisi työnantajan tarpeita.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä. Työnantaja ja työntekijä saavat keskenään sopia lomautuksesta ainoastaan määräajaksi ja työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan perusteella.

Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että ilmoitusaika voi olla myös pidempi. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti. Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille. Tämä Laki24.fi –lomautusilmoitus on juuri tähän käyttöön tarkoitettu asiakirja.


Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.