Työsuhteen purkaminen koeajalla – työnantaja

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta. Koeajan tarkoitus on antaa työnantajan selvittää, onko työntekijä soveltuva hänelle annettuun työtehtävään. Työntekijä puolestaan voi selvittää, vastaavatko työtehtävät hänen odotuksiaan. Koeajasta on sovittava työsopimuksessa nimenomaisesti, jotta sitä voidaan soveltaa työsuhteessa.

Koeaika alkaa työnteon aloittamisesta ja se saadaan sopia enintään kuuden kuukauden mittaiseksi. Tietyin työsopimuslaissa mainituin poikkeuksin koeaikaa voidaan pidentää edellä mainitusta. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta tällöinkin koeaika saa olla enintään kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Kun työsopimus puretaan koeajalla, työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajan ei tarvitse ilmoittaa purkamiselle erityistä perustetta, ellei työntekijä sitä pyydä.


Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.