Varoitus työsopimuksen päättämisestä

Jos työntekijä laiminlyö työsuhteestaan johtuvia velvoitteita, voi työnantaja antaa hänelle varoituksen. Varoituksella ei ole varsinaista määrämuotoa. Varoitus voidaan antaa suullisesti, mutta kirjallisen varoituksen antaminen on juridisesti perusteltua, koska suullisiin varoituksiin voi olla vaikea vedota myöhemmin. Työantajan tulee huomioida, että varoituksien antamisen osalta on hyvä noudattaa ”samaa menettelyä” eli noudattaa vakiintunutta käytäntöä. Esim. jos käytäntönä on ollut kirjallisten varoitusten antaminen, pelkästään suullisen varoituksen antamisen jälkeen irtisanomisilmoitus ja kynnys irtisanomiseen on korkeampi. Mikäli laiminlyönnit toistuvat, on työnantajalla oikeus päättää työsuhde.

Pääsääntöisesti irtisanomista ei voida toteuttaa ennen kuin työntekijälle on varoituksen yhteydessä annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoituksen tarkoituksena on nimenomaan se, että työntekijälle annetaan mahdollisuus korjata menettelynsä. Työntekijälle on lisäksi annettava mahdollisuus tulla kuulluksi varoituksen antamiseen johtaneista syistä. Kuulemistilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi varoituksen antamisen yhteydessä.


Laki24.fi –verkkosivuilta saat tarvitsemasi asiakirjan helposti ja nopeasti käyttöösi vain napin painalluksella. Valitse haluamasi tuote sivustoilta ja lataa asiakirja. Tämän jälkeen asiakirja latautuu koneellesi automaattisesti muokattavana Word –tiedostona.

Asiakirjat ovat sisällöltään kattavia ja laadukkaita, ulkoasultaan tyylikkäitä ja huoliteltuja. Laki24.fi –verkkosivuilta voit ladata asiakirjan tietäen, että sen laatu on varmistettu. Laki24.fi –asiakirjat ovat Suomen Juristit Oy:n lakimiesten laatimia. Voit tutustua meihin tarkemmin www.suomenjuristit.fi.

Jos haluat keskustella asiastasi asiantuntijan kanssa ennen asiakirjan täyttämistä, voit soittaa Lakipuhelimeen 0600 11133 (2,95 e/min +pvm). Lakipuhelimessa sinua palvelee asiantuntevat juristimme, joilta voit kysyä mielessäsi olevasta asiasta.

Muualta verkosta saat lakiaiheesta tietoa esim. tutustumalla ajantasaiseen Suomen lakiin osoitteessa www.finlex.fi.