Edunvalvojan valvonta

Edunvalvojan valvonta tehdään viranomaisvetoisesti. Valvova viranomainen on maistraatti. Edunvalvoja on velvollinen tekemään tilin tehtävien hoitamisesta

Edunvalvojan valvonta

Edunvalvojan on tehtävä maistraatille omaisuusluettelo päämiehensä varoista ja veloista silloin, kun edunvalvoja aloittaa tehtävässään. Sen jälkeen edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista.

Edunvalvojan on vuosittain tehtävä maistraatille vuositili. Edunvalvontakin kulkee yritystoiminnasta tutulla tilikausi -kierrolla. Jos maistraatti vaatii, on edunvalvojan annettava vuositilin lisäksi kaikki edunvalvojan tehtävään liittyvät tiedot, kuitit ja asiakirjat.

Kun edunvalvontatehtävä loppuu, edunvalvojan on tehtävä päätöstili.

Toimien luvanvaraisuus

Holhoustoimilain 34 § säätää yksityiskohtaisesti niistä toimista, joihin edunvalvojan on kysyttävä maistraatin lupa. Tällaisia toimia ovat muun muassa kiinteistön myynti ja perinnönjako.

Nopeaa apua lakiasioihin.