Ennakkopäätösvalituksella tarkoitetaan valitusta, joka tehdään käräjäoikeuden ratkaisusta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Tällaiset valitukset ovat harvinaisia, ja sellainen voidaan tehdä vain, jos muutoksenhakijan vastapuoli antaa siihen suostumuksensa. Myös ennakkopäätösvalitukseen vaaditaan valituslupa. Tällaisessa asiassa lupa voidaan myöntää ainoastaan ennakkopäätösperusteella, eli asian käsittelyn on oltava tarpeen muiden samankaltaisten tapausten kannalta. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.