Ennakkotieto on veroviranomaisen verotuksen kuluessa ennakkoon antama tieto verotusta koskevasta kysymyksestä. Ennakkotietoa on haettava kirjallisesti verovelvollisen tuloverotuksen toimittavaan tai muuhun Verohallinnon yksikköön. Tieto on haettava ennen sitä ajankohtaa, jolloin veroilmoituksen antamiselle annettu aika päättyy.

Ennakkotieto annetaan yksilöityyn tietopyyntöön

Tietoa haettaessa tulee hakemuksessa yksilöidä tarkasti se kysymys, johon tietoa haetaan, sekä yksilöitävä se, millainen selvitys asian ratkaisemiseksi tarvitaan. Tieto annetaan määräajaksi, yleensä enintään ennakkotiedon antamista seuraavan verovuoden loppuun. Ennakkotietoa ei ole mahdollista saada, mikäli sama asia on jo käsiteltävänä keskusverolautakunnassa, taikka mikäli keskusverolautakunta on jo antanut asiassa ratkaisun.

Annettu tieto ei itsessään ole valituskelpoinen, vaan muutosta voidaan hakea vasta toimitettuun verotukseen.

 

katso myös:

http://www.vero.fi/fi-FI

Nopeaa apua lakiasioihin.