Ennakkotieto verotuksessa on ennakkoluonteinen päätös tai tiedonanto. Veroviranomainen voi antaa ainakin ennakkotietoja ja ennakkoratkaisuja. Ennakkoratkaisuja antaa keskusverolautakunta. Siinä missä ennakkotieto ei sido tiedon antajaa, ennakkoratkaisu on sitova ja valituskelpoinen.

Ennakkotieto verotuksessa voi estää ennakkoratkaisun saannin

Mikäli jokin yksittäinen verohallinnon yksikkö on jo antanut asiassa ennakkotiedon, tai mikäli asian käsittely on siellä vireillä, ei ennakkoratkaisua enää anneta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa, mikäli asiassa on lain yhdenmukaisen soveltamisen kannalta tarpeellista saada asiasta määritellyksi yhtenäinen kanta, tai mikäli asialle on muu erityisen painava syy. Perusteena voi siis olla joko ennakkopäätösperuste tai intressiperuste. Ennakkoratkaisu voidaan antaa myös, jos verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia ratkaistuksi.

 

Katso:

http://www.vero.fi/fi-FI

Nopeaa apua lakiasioihin.