Etunimiä voi olla enintään kolme

Lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi.  Etunimiä saa lain mukaan olla korkeintaan kolme.

Jos yhdysmerkki yhdistää kaksi etunimeä pidetään niitä yhtenä. Etunimi siis voi olla esimerkiksi Eino-Kalevi Jorma Pentti. Annetut etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kirjataan väestötietojärjestelmään

Yleensä tästä huolehtii maistraatti tai seurakunta. Vanhemmat ilmoittavat etunimet sille maistraatille, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Ilmoitus voidaan tehdä myös sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on.

Ueimmiten nimet ilmoitetaan enne kastetta papille, joka tutkii niiden laillisuuden ja kertoo ne kasteessa. Kolmen etunimen katto koskee myös tilanteita, joissa henkilön etunimeä myöhemmin muutetaan.

Etunimi erityistilanteissa

Jokuss henkilöllä, jonka syntymää ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, ei ole etunimeä silloin, kun hänet Suomessa merkitään väestötietojärjestelmään. Tällöin on ilmoitettava sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, minkä etunimen hän ottaa. Etunimiä saa ottaa enintään kolme.

 

 

katso myös:

nimilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Väestötietojärjestelmän nimipalvelu

https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/default.asp?L=1

Nopeaa apua lakiasioihin.