Viranomaisten tulee noudattaa työssään hyvän hallinnon perusteita. Hyvä hallinto on yleiskäsite vaatimuksille, joilla pyritään turvaamaan yksityisten ihmisten oikeudet ja oikeusturva hallintoasioissa. Vaatimukset on siis kohdistettu julkista valtaa käyttävien viranomaisten toimintaan.

Hyvän hallinnon mukaisesti viranomaisten toiminta pitää järjestää siten, että ihmiset voivat asianmukaisesti ja helposti saada heidän palvelujaan. Viranomaisilla on esimerkiksi velvollisuus tiedottaa palveluistaan, jotta asiakas tietää, mistä hakea tarvitsemansa palvelu. Nämä palvelut viranomaisen tulee toteuttaa tuloksellisesti, eli asiakkaiden asioiden tulee hoitua. Lisäsi viranomaisten on tarvittaessa neuvottava asiakkaita ja esimerkiksi ohjata heidät oikeaan viranomaiseen. Neuvonta on ilmaista.

Hyvään hallintoon liittyy myös hyvän kielenkäytön vaatimus. Se tarkoittaa, että viranomaisten on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvän hallinnon periaatteita on noudatettava kaikessa viranomaisten toiminnassa, aina neuvonnasta ja valmistelusta varsinaiseen päätöksentekoon ja ratkaisujen kirjoittamiseen.

Viranomaisten on tarpeen mukaan autettava toisiaan asioiden hoitamisessa. Näiden seikkojen lisäksi hyvään hallintoon liittyy tietyt oikeusperiaatteet.

Nopeaa apua lakiasioihin.