Vahingonkorvaus myyjän viivästyksestä

Ostajalla on oikeus saada korvausta vahingosta, joka aiheutuu myyjän viivästyksen vuoksi. Viivästys voi johtua myös henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osa täyttämisessä, sekä myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta. Myyjä vastaa siis myös näiden tahojen aiheuttamasta viivästyksestä.Jos tavara on luovutettu liian myöhään, ostaja ostajan on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava myyjälle vaativansa vahingonkorvausta. Jos ostaja purkaa kaupan viivästyksen vuoksi, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.Vahingonkorvaus ei ole automaatio, vaan ostajalle pitää aiheutua vahinko, joka on syy-yhteydessä viivästykseen ja viivästykseen on oltava myyjän tuottamus.Myyjä voi vapautua vahingonkorvausvastuusta osoittamalla, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.Jos myyjä havaitsee, ettei hän kykene täyttämään sopimusta sovitussa ajassa, on hänen ilmoitettava ostajalle tällaisesta esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos tällaista ilmoitusta ei anneta ostajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla myyjän tietoon, ostajalla on oikeus saada korvaus vahingosta, joka olisi ollut vältettävissä myyjän ilmoittaessa esteestä ajoissa.Myyjän viivästyksen vuoksi korvataan välitön vahinko, mutta ei välillistä vahinkoa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.