Isyyden vahvistaminen isän kuoleman jälkeen

Isyyden vahvistaminen isän kuoleman jälkeen on mahdollista, mutta kanne on nostettava edesmenneen oletetun isän oikeudenomistajia vastaan.

Isyyden vahvistaminen isän kuoleman jälkeen

Isyyden vahvistaminen perustuu isyyslakiin. Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi) eikä maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Lapsi itse voi siis nostaa kanteen oletettua isäänsä vastaan isyyden vahvistamiseksi. Kanne nostetaan nimenomaan miestä vastaan. Kanne nostetaan käräjäoikeudessa.

Kanneoikeus on myös miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä. Miehen on nostettava kanne lasta vastaan. Tälle kanteelle on lisäksi isyyslaissa erityisiä edellytyksiä, jotta sen voi nostaa. Ensimmäinen edellytys on, että kunnan lastenvalvoja on keskeyttänyt isyyden selvittämisen, koska lapsesta tai lapsen äidistä ei ole saatu näytettä, josta oikeusgeneettinen isyystutkimus olisi voitu tehdä. Siis toisin sanoen lapsen äiti ei ole yhteistyöhaluinen isyyden selvittämiseksi. Toinen edellytys kanteen nostamiselle on, että maistraatti ei ole vahvistanut isyyttä ja siihen on muu syy kuin se, ettei lapselta tai lapsen äidiltä ole saatu hyväksymistä miehen tekemään isyyden tunnustamiseen.

Kuoleman vaikutus kanteen nostamiseen

Isyyden vahvistamista koskevan kanteen nostaminen on mahdollista vielä oletetun isän kuoleman jälkeenkin. Tällöin isyyden vahvistamista koskeva kanne nostetaan oletetun isän oikeudenomistajia eli perillisiä vastaan.

Kannetta isyyden kumoamiseksi ei voida panna vireille, jos lapsi on kuollut. Sääntö on yksiselitteinen; lapsen kuolema katkaisee kanneoikeuden.

Kannetta isyyden kumoamiseksi ei voida panna myöskään vireille toisen puolesta, vaikka kuolleella olisi ollut oikeus kanteen nostamiseen. Siis jos lapsi, äiti tai isä on kuollut, ei heidän puolestaan voida kantajana laittaa isyyden vahvistamista koskevaa kannetta vireille.

Sen sijaan isäksi todetun tai vahvistetun miehen kuoltua hänen puolisonsa ja perillisensä voivat saattaa isyyden kumoamiskanteen vireille. Aikaa tähän on vähintään vuosi miehen kuolemasta.

Jos mies, joka olisi isyyden kumoamista koskevassa asiassa vastaajana, on kuollut, vastaajaksi on haastettava hänen oikeudenomistajansa. Eli isyyden kumoamista koskeva kanne voidaan nostaa isäksi vahvistettua miestä vastaan myös hänen kuoltuaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.