Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistön kauppakirjan tulee olla kirjallinen ja osapuolten tai heidän asiamiestensä on allekirjoitettava se. Kaupanvahvistajan on lisäksi vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa läsnä.

Kauppakirjaan tulee aina merkitä kaupan osapuolet, luovutettava kiinteistö, luovutustarkoitus ja kauppahinta tai muu vastike. Jos kyseiset asiat eivät käy ilmi kauppakirjasta, kauppa ei ole sitova eikä omistusoikeus näin siirry.

Tiedot kiinteistöstä ja kaupan osapuolista tulee myös yksilöidä tarkasti. Kiinteistöstä on hyvä ilmoittaa esimerkiksi kiinteistön nimi sekä kiinteistörekisteritunnus. Kaupan osapuolten tietojen osalta yksilöintikeinona toimii henkilö- tai yhteisötunnusten käyttäminen.

Kauppahinta on suositeltavaa sopia kiinteänä, vaikka riittääkin, että kauppakirjaan merkitään peruste, jonka mukaan hinta on laskettavissa. Kauppahinnan vastike voi olla myös muuta kuin rahaa, jos osapuolet näin sopivat. Tällainen vastikemuoto on esimerkiksi kiinteistöeläke.

Nopeaa apua lakiasioihin.