Kartelli on kielletty kilpailunrajoitus

Kartelli on keino, jolla keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat voivat hillitä keskinäistä kilpailua ja näin lisätä markkinavoimaansa ja hallita kyseisiä markkinoita. Kartelli muodostuu joukosta yrityksiä, jotka jollakin tavalla liittyvät yhteen sopiakseen hinnoista tai jakaakseen markkinoita keskenään. Kartelli johtaa siihen, että siihen osallistuvat yritykset hallitsevat omaa osuuttaan markkinoista ilman, että niiden tarvitsisi tarjota kuluttajille mahdollisimman laadukkaita palveluita mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan.Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua ovat kartelleina kiellettyjä.

Nopeaa apua lakiasioihin.