Saako kaupan purkaa viivästyksen johdosta?

Jos myyjän viivästys jatkuu ja sopimusrikkomus on olennainen, saa ostaja purkaa kaupan. Ostaja voi myös asettaa myyjälle määrätyn lisäajan, jonka kuluessa luovutuksen tulisi tapahtua. Jos ei lisäaika ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa purkaa kaupan, jollei tavaraa luovuteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan vielä kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä ilmoittaa, ettei hän täytä sopimusta tämän ajan kuluessa.

Jos lisäaikaa myyjälle ei aseteta, saa ostaja purkaa kaupan, jollei tavaraa luovuteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimus sopimuksen täyttämistä on myyjälle esitetty. Kohtuullinen aika on laissa käytetty termi, jonka pituus yksittäistapauksittain vaihtelee ja ratkaistaan viime kädessä erillisessä oikeudenkäynnissä.

Jos kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, on ostajan suorittamalle kaupan purulle erityiset rajoitukset. Jos myyjä ei voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Nopeaa apua lakiasioihin.