Mikä on tavaran kauppahinta?

Tavaran kauppahinta on yleensä selvillä kauppaa tehtäessä. Jos nyt kuitenkin niin käy, ettei hintaa voida katsoa sovitun, ostajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet, kaupantekohetken käypä hinta sekä muut olosuhteet. Jos myyjä on antanut tavaran hinnasta tai hinnan laskemistavasta kaupantekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.