Mitä voi seurata tavaran tilauksen peruuttamisesta?

Jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen ja näin rikkoo tavaran tilauksesta tehdyn sopimuksen, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Myyjä voi kuitenkin olla oikeutettu korvaukseen hyödyttömiksi jääneiden kustannusten osalta ja kaupan purusta johtuvista erityisistä kustannuksista. Jos tilattu tavara on sellainen, että se helposti on toiselle ostajalle myytävissä, ei sopimuksentekokustannuksia voida katsoa ainakaan täysin hyödyttömiksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.