Henkilöyhtiöt

Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön perustaminen ›

Miten avoin yhtiö perustetaan? Avoin yhtiö perustetaan yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Sopimus voi olla kirjallinen tai suullinen. Periaatteessa sopimus voi olla jopa konkludenttinen, eli hiljaiseen yhteisymmärrykseen perustuva. Kirjallinen muoto on kuitenkin suositeltava. Rekisteröimisen kannalta se on käytännössä välttämätöntäkin. Sopimusvapaus on laaja. Sitä rajoittavat kuitenkin useat lain säännökset. Yhtiömiehellä on esimerkiksi aina oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpito ja Lue lisää ›

Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön omaisuuden jako ›

Miten avoimen yhtiön omaisuuden jako toteutetaan? Avoin yhtiö puretaan jakamalla yhtiön omaisuus yhtiömiesten kesken. Jako voidaan toimittaa kahdella tavalla: yhtiömiesten sopimuksen mukaan tai tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen toimittamana virallisjakona. Yhtiömiehet voivat jakaa omaisuuden itse tai he voivat sopia, että jaon suorittaa joku ulkopuolinen henkilö. Jos sopimusjako ei onnistu yhtiömiesten keskinäisten erimielisyyksien vuoksi, eikä yhtiössä ole selvitysmiestä, Lue lisää ›