Millainen erityinen oikeus on pakko kirjata?

Maanvuokraoikeus tai muu toisen maahan kohdistuva määräaikainen käyttöoikeus on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattava, jos oikeus saadaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Asuinalueen vuokraa koskeva maanvuokrasopimus on ilman maanomistajan erillistä suostumusta toiselle siirrettävissä, jos siirtomahdollisuutta ei maanvuokrasopimuksessa ole kielletty.

Velvollinen hakemaan erityisen oikeuden kirjaamista on kyseisen oikeuden haltija. Määräaika hakemiselle on kuusi kuukautta oikeuden perustamisesta ja myös hakemusmenettely on sama kuin lainhuutoasioissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.