Erityisen oikeuden kirjaamisvelvollisuus

Erityisen oikeuden kirjaaminen on yleensä vapaaehtoista, mutta joskus pakollista. Pakollista erityisen oikeuden kirjaaminen on silloin, kun kyse on maanvuokraoikeudesta tai muusta toisen omistamaan maahan kohdistuvasta käyttöoikeussopimuksesta ja kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: i) oikeus on määräaikainen ii) oikeus saadaan luovuttaa edelleen kolmannelle maanomistajaa kuulematta iii) alueella on tai sille saadaan rakentaa erityisen oikeuden haltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita.Kirjaamista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa oikeuden perustamisesta (esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisesta) lukien.Erityinen oikeus on kirjaamiskelvoton, jos se on tehty pysyväksi tai jonkin kiinteistön hyväksi taikka jos se on perustettu viranomaisen päätöksellä esimerkiksi kiinteistötoimituksessa. Tällöin on usein kyse rasiteoikeudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.