Keneltä lainhuutoa haetaan ja miten?

Lainhuutoa on haettava siitä maanmittaustoimistosta, jonka toimialueella lainhuudon kohteena oleva kiinteistö sijaitsee. Lainhuutohakemuksen on oltava kirjallinen. Lainhuutohakemuksen voi lähettää postitse, telekopiona tai lähetin välityksellä tai sen voi itse käydä ”asioimassa”. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kiinteistön saannosta. Saannon tyypillä ei ole merkitystä. Toisin sanoen lainhuutoa on haettava riippumatta siitä, onko saanto tapahtunut lahjalla, perimyksellä vai kaupalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.