Onko lainhuutohakemus vaikea tehdä?

Lainhuutohakemus voi olla vapaamuotoinen, vaikka käsin kirjoittamalla laadittu, mutta siitä tulee ilmetä tietyt tiedot. Hakemuksen voi esittää myös suullisesti kirjaamisviranomaiselle, jos lainhuudon myöntämiseksi tarvittavat tiedot käyvät selkeästi saantoasiakirjoista ilmi. Hakijan ei tarvitse itse laatia tai toimittaa hakemusta vaan hän voi käyttää asiamiestä.

Lainhuutohakemuksesta tulee käydä ilmi hakija eli se, kenen nimiin lainhuutoa haetaan. Hakijan yksilöimiseksi tämän henkilötunnus täydellisenä tulee merkitä hakemukseen. Omistusosuus kiinteistöön, johon omistusoikeuden kirjaamista haetaan, tulee myös selkeästi ilmoittaa. Tärkeää on itse lainhuudon kohteena olevan kiinteistön yksilöiminen kiinteistötunnuksella eli kunta, kylä ja tilan rekisterinumerotiedoilla. Saannon perusteena olevat asiakirjat olisi myös syytä hakemukseen merkitä ja muut erityiset saannon perusteet tai lisäselvitykset samoin kuin mahdolliset välisaannot. Lainhuutohakemus tulee laatijan allekirjoittaa ja hakijan tai asiamiestä käyttäessä tämän yhteystiedot tulee ilmoittaa. Lainhuutohakemus tulee toimittaa siihen maanmittaustoimistoon, jonka toimialueella lainhuudon kohteena oleva kiinteistö sijaitsee.

Nopeaa apua lakiasioihin.