Lapsen jälkihuolto

Mitä tarkoittaa lapsen jälkihuolto? Jälkihuolto on lastensuojelun toimenpide. Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Lapsen jälkihuolto

Lastensuojelulain mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Jälkihuolto on siis huostaanoton ja sijoituksen jatkoksi kuuluva vaihe. Jälkihuolto pitää siis ymmärtää lapsen oikeutena ja lastensuojelun toimijoiden velvollisuuteena.

Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen. Näillä lapsilla ja nuorilla on lakiin perustuva oikeus jälkihuoltoon. Heidän lisäkseen myös muilla lastensuojeluasiakkaana olleille nuorille voidaan järjestää mahdollisuus jälkihuoltoon.

Jälkihuollon järjestäminen lapselle tai nuorelle kestää viisi vuotta siitä lukien, kun lapsi tai nuori on kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lasta ja nuorta erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen avulla sijaishuollon jälkeisessä ajassa. Jälkihuolto ei kohdistu kuitenkaan pelkästään lapseen tai nuoreen. Jälkihuolto järjestetään tukemalla lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on.

Nopeaa apua lakiasioihin.