Arvonlisävero on vero, jota maksetaan tavaran ja palvelujen myynnistä. Verovelvollinen on tavaran myyjä. Tavallisen kuluttajan ei siis tarvitse varsinaisesti maksaa arvonlisäveroa. Vero tulee maksetuksi kuitenkin, kun kuluttaja ostaa jonkin tavaran, esimerkiksi ruokaa ruokakaupasta. Arvonlisävero sisältyy ostosten hintoihin, ja myyjä tilittää näistä veron määrän Verohallinnolle. Tällaista veroa kutsutaan välilliseksi veroksi.

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero. Tämä tarkoittaa, että vero sisältyy laajasti eri tuotteiden hintoihin. Arvonlisävero ei kohdistu vain tiettyihin tuotteisiin, esimerkiksi ajoneuvoihin tai vaikkapa makeisiin.

Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Arvonlisäveron määrä on siis 24 % tuotteen tai palvelun hinnasta. Tämä veron määrä tulee lisänä tuotteen verottoman hinnan päälle. Jos tuotteen hinta on ilman veroa esimerkiksi 10 euroa, arvonlisäverollinen hinta on 12,40 e. (24 % 10 eurosta on 2,4 e) Tämä on hinta, jonka kuluttaja maksaa tuotteesta kaupassa.

Yleisen verokannan lisäksi on käytössä kaksi alempaa verokantaa. Elintarvikkeiden ja rehuaineiden hintoihin sisältyy vain 14 % arvonlisävero. Sama verokanta on käytössä myös ravintola- ja ateriapalveluissa. Esimerkiksi alkoholijuomiin ei kuitenkaan sovelleta matalampaa verokantaa.

Toinen alempi verokanta on 10 % tuotteiden verottomista hinnoista. Tätä verokantaa sovelletaan esimerkiksi majoitus- ja kulttuuritoimintaa, sekä kirjoihin. Tällaisten tuotteiden ja palveluiden hinnoissa on siis vain 10 % arvonlisäveroa.

Lisää arvonlisäverosta verottajan sivuilta www.vero.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.