Mitä jos elatusvelvollinen ei täytä maksuvelvollisuuttaan?

Elatusapu on ulosottokelpoinen velka. Jos elatusvelvollinen ei maksa sopimuksenmukaista tai tuomioistuimen päättämää elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi viedä elatusapupäätöksen ulosottovirastoon tai ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen. Jos jompi kumpi vanhemmista tai kumpikaan heistä ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen riittävä elatus turvataan yleisellä elatustuella.

Ulosotossa elatusapuvelka on muihin velkoihin nähden etusijalla. Lapsen elatusta pidetään niin tärkeänä, että se peritään ensin. Aina ulosottokaan ei auta. Elatusvelvollisen tulot saattavat olla niin alhaiset, että ulosmittaus ei onnistu. Tässä tapauksessa elatusapuvelka jää elatusvelvollisen velaksi, ja se vanhenee nopeammin kuin muut velat. Lapsen etu ja riittävä elatus turvataan kuitenkin aina, viimekädessä julkisista varoista, niin kuin aiemmin tuli ilmi.

Nopeaa apua lakiasioihin.