Prosessiekonomia

Prosessiekonomia tarkoittaa oikeudenkäynnin taloudellisuutta. Oikeudenkäynnin tulee tapahtua joutuisasti ilman aiheettomia kustannuksia. Etenkin oikeudenkäynnin keskitysperiaate tukee prosessiekonomiaa. Mitä nopeampi ja jouhevampi käsittely on, sitä vähemmän kustannuksia siitä aiheutuu. Kun kustannukset ovat matalat, ihmisten on helpompi saattaa asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä madaltaa nk. prosessikynnystä. Tällöin ihmisten taloudellinen asema ei ole esteenä oikeusturvan saamiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.