Voidakseen käsitellä asian, on tuomioistuimen oltava alueellisesti toimivaltainen. Jokaisella käräjäoikeudella on oma tuomiopiirinsä, joihin kuuluvat tietyt kunnat. Alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta nimitetään oikeuspaikaksi. Lähtökohtaisesti toimivaltaista käräjäoikeutta kutsutaan yleiseksi oikeuspaikaksi.

Yleinen oikeuspaikka määräytyy vastaajan mukaan. Vastaaja on henkilö, jota vastaan kanne on nostettu. Jos vastaajana on yksityishenkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, häntä vastaan nostettu kanne tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos vastaajana on oikeushenkilö (yhtiö, yhdistys, säätiö), sitä vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilöllä on kotipaikka tai oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Valtiota vastaan nostettu kanne tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijaitsee. Kuntaa vastaan nostettu kanne tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kunta sijaitsee.

Nopeaa apua lakiasioihin.