Lievä säännöstelyrikos

Mikäli säännöstelyrikos, ottaen huomioon ottaen tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi säännöstelyrikokseksi. Lievästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan sakkoa.

Lievänä säännöstelyrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.