Lievä tulliselvitysrikos

Mikäli tulliselvitysrikos, ottaen huomioon oikeudettoman taloudellisen hyödyn vaaran vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi tulliselvitysrikokseksi. Lievästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan sakkoa.

Lievänä tulliselvitysrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.