Törkeä säännöstelyrikos

Mikäli säännöstelyrikoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos on omiaan jollakin alueella tai koko maassa aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja säännöstelyrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi säännöstelyrikokseksi. Törkeästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeänä säännöstelyrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista

Nopeaa apua lakiasioihin.