Törkeä tulliselvitysrikos

Mikäli tulliselvitysrikoksessa teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka, rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai ammattimaisesti, ja tulliselvitysrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tulliselvitysrikokseksi. Törkeästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta.

Törkeänä tulliselvitysrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.