Pakottaminen sukupuoliyhteyteen

Mikäli raiskaus, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, katsotaan teko sukupuoliyhteyteen pakottamiseksi. Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomitaan myös se, joka muulla kuin väkivaltaa koskevalla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomitaan vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä edellä mainitusta teosta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.