Mikäli palvelusrikos, ottaen huomioon palvelustehtävän laatu tai muut seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi palvelurikokseksi. Lievästä palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.