Mikäli vartiorikos, ottaen huomioon vartio- tai päivystystehtävän laatu tai muut seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi vartiorikokseksi. Lievästä vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.