Yhteinen niskoittelu

Mikäli sotilaat siitä keskenään sovittuaan syyllistyvät niskoitteluun, katsotaan teko yhteiseksi niskoitteluksi. Yhteisestä niskoittelusta jokaiselle osallistuneelle tuomitaan erikseen kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.