Lievä dopingrikos

Mikäli dopingrikos, ottaen huomioon dopingaineen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi dopingrikokseksi. Lievästä dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.