Mikäli tietoliikenteen häirintä, ottaen huomioon aiheutetun häiriön laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi tietoliikenteen häirinnäksi. Lievästä tietoliikenteen häirinnästä tuomitaan sakkoa. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.