Syytteen nostaminen salassapitorikoksesta ja -rikkomuksesta

Mikäli salassapitorikoksen tai salassapitorikkomuksen kohteena on yksityisen henkilökohtaisia tai taloudellisia oloja taikka elinkeinoa koskeva seikka, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä tästä teosta, ellei asianomistaja itse ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi, taikka ellei rikoksentekijä rikoksen tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.