Syytteen nostaminen (törkeästä) viestintäsalaisuuden loukkauksesta

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä viestintäsalaisuuden loukkauksesta tai törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.