Yleiset vaalit — määritelmä

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan valtiollisia vaaleja, maakuntapäivävaaleja, kunnallisia vaaleja ja Euroopan parlamentin edustajien vaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista tai kunnallista kansanäänestystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.