Lievä väärennys

Mikäli väärennys, huomioon ottaen todistuskappaleen laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi väärennykseksi. Lievästä väärennyksestä tuomitaan sakkoa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.