Törkeä vahingonteko

Mikäli vahingonteolla aiheutetaan joko erittäin suurta taloudellista vahinkoa, tai, rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai, historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa taikka mikäli osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa oikeudettomasti hävitetään, turmellaan, kätketään tai salataan tietovälineelle tallennettu tieto tai muun tallennus, ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vahingonteoksi. Törkeästä vahingonteosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.