Vahingonteko yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen

Teko katsotaan vahingonteoksi myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus.

Mikäli vahingontekorikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.