Mikäli luvaton käyttö, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi luvattomaksi käytöksi. Lievästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.