Mikäli moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi moottorikulkuneuvon käyttövarkaudeksi. Lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan sakkoa.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.