Syytteen nostaminen luvatonta käyttöä koskevasta rikoksesta

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä luvatonta käyttöä koskevasta rikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.